Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire este RO88TREZ65821A470400XXXX

ARSURA 1 1

Istoricul comunei Arsura

La începutul sec. al-XIX–lea pe locul pe care astăzi se află vatra satului era doar o pădure. Un grup de oameni din dorinţa de a-şi întemeia un sat i-au dat foc, construindu-şi mai apoi gospodariile, dând aşezării noi numele de ARSURA.
Sătenii au hotărât să facă o şcoala cât de mică. Au înfiinţat drept o şcoala în casa lui Pavalache Teclici, cu elevi din Arsura, Armăşeni şi Fundătura în anul 1885, septembrie 14. Şcoala primară s-a înfiinţat în 1904 cu primul învăţător Şerban Petru din Jigalia.
Biserica era în stare precară aşa că în 1882 sătenii, împreună cu familia doctorului Lupu au reparat-o şi au slujit în ea până în 1897 când a fost iarăşi reparată, apoi în 1928 aprilie 30 a fost dărâmată, iar la 17 mai 1928 a fost pusă piatra fundamentală a bisericii din ziua de astăzi.
Solemnitatea pentru fundamentare a avut loc cu mare fast, luând parte Prea Sfinţitul Episcopul Iacob, Protoierul Hagiu însoţit de 16 preoţi precum şi ministrul Alexandru Lepadatu, C.Dimitriu şi doctor Ioan Gh. Lupu.